Kjøpsbetingelser

Generelle Betingelser:

1) Ordregang:

Varer sendes omgående etter registrert ordre og evt nødvendig kommunikasjon med kunde er foretatt. Merk: Postordre ekspederes ikke i helgene.


2) Returrett.

Varene selges med 14 dagers full returrett iflg. kjøpsloven. Ved evt. retur må varene sendes som vanlig pakke. Ikke oppkrav. Vedlegg kopi av faktura samt utfylt returskjema. Hvis retur ikke skyldes feilekspedering vil porto belastes kunden.

Varene må pakkes solid. Ved skade på original embalasje kommer 20% i returgebyr til fradrag.


3) Beløpsgrenser for postoppkrav.

Minstegrense: Ordre under kr. 750,- sendes ikke i oppkrav og må enten forskuddsbetales via bank, Klarna eller PayPal.

Øvre grense: Ved oppkravsordre på over 1500,- forbeholder vi oss retten til å avkreve forskuddsbetaling. 

Betaling via bank sendes konto 7874.05.55854.

Husk å betale både varens kost samt oppgitt porto.


4) Ikke avhentede pakker.

Hvis en forsendelse ikke blir innløst av kunden vil denne bli fakturert med utsendelsesporto, returporto samt ekspedisjonsgebyr.

Dette gebyret er per av i dag pålydende kroner 480,-.

Henter man ikke en pakke kan dette gi problemer for ditt videre kundeforhold hos oss.


5) Varer med aldersgrense.

Varer som er merket med legitimasjonsplikt blir ikke ekspedert før godkjent legitimasjon foreligger. Evt. kan du oppgi hele personnummeret ditt. Dette brukes kun til å sjekke din alder.

Denne informasjonen brukes kun til å verifisere alder, og slettes etterpå. G&N vil aldri gi videre personlig informasjon til andre.


6) Priser.

Det tas forbehold om prisstigning på grunn av devaluering, valutaendringer, MVA endringer, portoendringer, nye priser fra produsent samt evt. trykkfeil.


7) Reservasjoner/Depostium.

For å reservere produkter avkreves et gebyr på kroner 100,-. Dette trekkes fra sluttsum. Brytes vilkårene for reservasjonen tilfaller denne summen Gammelt & Nytt. Ved bestilling av spesialprodukter krever vi som standard et depositum. Summen av dette opplyses om som en del av bestillingsprosessen. En vare reserveres når vi registrerer at depositum er betalt inn på konto. Dersom en reservert vare ikke hentes innen avtalt tid (normalt 2 måneder fra vi reserverer varen) tilfaller det G&N. Vi anmoder på det sterkeste at kunder tar kontakt omgående dersom det oppstår forhold som vanskeliggjør å fullføre en handel innen avtalt tid. 

 

8) Multiple oppkravsordre i løpet av kort tid.

Ved ordre sendt i oppkrav sender vi ikke ny ordre før forrige er innløst.

Andre Betingelser:

Spesialbestilte varer.

For spesielt bestilte varer regnes loven om varer som er laget eller spesielt bestilt for forbruker. Dette innebærer at kjøper dekker faktiske kostnader, jfr §16 i angrerettsloven. Alle varer som ikke er på lager og som må spesial importeres for kunde, anses som spesialbestilte varer. 

Spesialbestilte varer har man ikke bytterett på.
Dette inkluderer skarpe våpen som har blitt plombert etter kundes ønske. 

Unntak gjelder dersom varen ikke svarer til produktbeskrivelsen eller er feilaktig levert i henhold til produktbeskrivelse i nettbutikken.

 

Brukte varer, Stand.

Brukte varers kondisjon beskrives med Stand, og så forklarende tekst. Dette tar i hovedsak utgangspunkt i observerbare kvaliteter ved en gitt gjenstand. Vi foretar i liten grad mekaniske tester av våre bruktgjenstander, da vi ikke har anledning til dette. Dette medfører at brukte gjenstander selges "som de er" i forhold til beskrivelse.

Varer sendt til andre en deg selv:

Om man vil sende varer til annen adresse en egen merk dette i kommentarfeltet til ordren, så tar vi kontakt. Dette for å unngå svindel.

 

For kunder i utlandet/Foreign customers:

Ønsker du å bestille varer fra eller til utlandet hos oss, ta kontakt.

If you wish to order from outside of Norway, contact us.

Betalingsløsninger over nett:


1) Stikkprøver

Ved ordre over kr 1000 kan vi ta kontakt enten via mail eller telefon for å bekrefte at kjøpet er gyldig.

Dersom vi ikke får kontakt med kunden utsettes transaksjonen til vi får kontakt.

Det er derfor svært viktig at du registrerer deg med riktig epostadresse og telefonnummer, og oppdaterer disse ved forandring.


2) PayPal/Klarna

Ved kjøp over kr 1500 anbefaler vi at man bruker en verifisert PayPalkonto eller handler via Klarna.

Dette er de raskeste og sikreste måtene å utføre større betalinger over nett.

Både PayPal og Klarna kan selvfølgelig brukes til mindre transaksjoner og det er ikke uten grunn at løsningen regnes som en av de sikreste betalingsløsningene over nett.

 

3) Klarna.

Ved bestilling via Klarna foretar disse en kredittvurdering av deg. Dette er ikke noe vi har noe med å gjøre eller noen innvirkning på. Oppstår det problemer, ta kontakt.


4) Bankkort og skarpe våpen

Ved kjøp/bestilling av skarpe våpen er det ikke mulig å benytte seg av direktebetaling ved bruk av bankkort.

 

Aldersgrense:

I følge loven kan vi ikke ekspedere bestillinger til personer under 16 år.

 

Frakt:

1) Pris.

Alle priser inkluderer MVA. I tillegg til varens kost kommer kr 155,- (som dekker porto), eller kr. 230,- om du vil ha varen i oppkrav (90,- i oppkravsgebyr).


2) Ekstra store varer.

For lange produkter, så som Sverd, Luftgevær, Softairgevær, mm, tilkommer ekstra portoutgifter på kr 80,-, dette grunnet ekstraomkostninger forbundet med lange pakker. Produkter som enten er svært tunge eller lange kan koste mer i porto. Ta kontakt for informasjon omkring dette.

 

3) Små ordre.

Ved små ordre (små i vekt og/eller varedimensjon) sender vi pakken som brev (uten sporing), dette koster kr 85,-. 
Kun forskuddsbetalte ordre kan sendes med denne portosatsen, altså, vi kan ikke sende oppkravspakker med senket porto. 
Ved oppkravsordre benytter vi oss alltid av regulær porto.

 

Denne løsningen er under utvikling, til den er fullstendig implementert refunderer vi overskytende porto. 

 

 


4) Skarpe våpen.

Gitt postens krav til sending av skarpe våpen tilkommer det fraktkostnader på kroner 155 i tillegg til reulær porto på skarpe våpen. På særs verdifulle skarpe våpen kan det tilkomme ytterligere fraktkostnader. Dette opplyses om under kjøpsprosessen.

 

5) Hastevarer.

Trenger du en vare omgående? Vi kan sende varer som ekspresspost.

Ta kontakt for nærmere informasjon omkring dette.

 

6) Pakkevarsel.

Vi sender varsel via epost og på SMS, ikke brevvarsling. Det er derfor viktig at du oppgir korrekt telefonnummer/mobilnummer og epostadresse.

 

Svalbard:

For pakker til Svalbard påbeløper det ekstrakostnader iht Postens satser. 

OPP